Megjithatë, konsensusi i përgjithshëm ka të bëjë me predispozitat biologjike dhe gjenetike. Teoria konfirmon...
2017-02-27 12:29:17