Ekspozitë e fëmijëve me aftësi të kufizuara (Video)

2017-03-03 në ora 15:37

Një grup fëmijësh me aftësi të kufizuara të shkollës speciale “3 Dhjetori” në Shkodër, hapën një ekspozitë me punimet e tyre, duke dashur të përcjellin mesazhin se dëshirojnë të integrohen në shoqëri si gjithë të tjerët.

Sipas studimeve të kryera nga organizatat jo qeveritare, në Shqipëri vetëm një ndër dhjetë fëmijë me aftësi të kufizuara arrin të shkojë në shkollë, kjo për shkak të mungesës së kushteve, trajtimit të veçantë të përsonelit mësimor, por edhe mentalitetit të shoqërisë shqiptare.