Kalendari i zhvillimit: çfarë dinë dhe mund të bëjnë fëmijët njëvjeçarë?

2017-05-22 në ora 08:22

Shihni në kalendarin rreth zhvillimit se çfarë mund të bëjnë, thonë dhe ndjejnë fëmijët e moshës nga 12-24 muaj.

Zhvillimi social dhe emocional i fëmijës

12-15 muaj

 • Frika nga personat e panjohur arrin kulmin

15 muaj

 • Reagojnë ndaj emrit të tyre
 • Imitojnë aktivitete të thjeshta shtëpiake
 • I gëzohen aktiviteteve të përsëritura

18 muaj

 • Heqin këpucët dhe çorapet, zbërthejnë zinxhirin e rrobave
 • Mbajnë gotën derisa pijnë, mundohen të hanë me lugë
 • Luajnë të vetmuar, luajnë në prani të fëmijëve të tjerë
 • Paraqiten shenja të xhelozisë, iu pengon vëmendja e të tjerëve
 • Shfaqin ankth dhe të qeshura pa arsye
 • Janë të pranishme intervale të mungesës
 • Lëvizje stereotipe
 • Depresion i mundshëm për shkak të mungesës nga personat e afërt

AFTËSITË E TË FOLURIT

15 muaj

 • Dëshira për të shprehur zërin
 • Kuptojnë gjërat e njohura dhe emrat e personave të afërt

15-18 muaj

 • Formojnë fjali nga fjalët apo gjestet

16 muaj

 • Përdorin 6 fjalë
 • Emërojnë një send sipas kërkesës

17 muaj

 • Frazë nga dy fjalë (nëna, topi)

18 muaj

 • Kombinojnë një emër dhe folje (mami eja!)

19 muaj

 • Dijnë më shumë fraza nga dy fjalë të tipit emër, folje

20 muaj

 • Njohin 8 deri 12 imazhe

21 muaj

 • Kërkojnë fjalë për të ngrënë dhe pirë
 • Kryejnë detyra që kërkojnë dy aktivitete (kryej, mbylle)

22 muaj

 • Përdorin emra, folje dhe mbiemra

22-24 muaj

 • Dinë fraza më të thejshta dhe fjali me tre fjalë

AFTËSITË INTELEKTUALE

18 muaj

 • Tregojnë objektet nga rrethanat e mënjëhershme
 • Tregojnë tri pjesë të trupit të tyre sipas kërkesës (syri, koka, hunda)
 • Pas informimit mësojnë të vendosin katër gota afër katër pjatave
 • Bëjnë lojëra simbolike sikur tallen

19 muaj

 • Përdorin burime në zgjidhjen e problemeve
 • Sjellin objekte në marrëdhënie me veten dhe veprojnë nga një subjekt në tjetrin

AFTËSITË PERCEPTUESE

15 muaj

 • Njohin objektet në foto (qen, mace)

18 muaj

 • Gjejnë shpejt burimin e zërave

AFTËSITË MOTORIKE

12-15 muaj

 • Përdorin më tepër njërën dorë

13 muaj

 • Me saktësi vënë objekte të vogla në gotë
 • Mund të vendosin dy kube njëra mbi tjetrën

15 muaj

 • Mund të ndërtojnë një kullë prej tre kubeve

16 muaj

 • Vendosin rreth në korrnizë

18 muaj

 • Ndërtojnë një kullë prej pesë kubeve
 • Imitojnë vizatime duke tërhequr vijat me laps në letër

19-24 muaj

 • Hedhin objekte pa ndonjë drejtim të caktuar

AFTËSITË MOTORIKE

13 muaj

 • Mund të qëndrojnë në këmbë duke ruajtur ekuilibrin pa ndihmën e askujt
 • Mund të bëjnë deri dhjetë hapa ecje

14 muaj

 • Mund të përkulen dhe ngriten

15 muaj

 • Mund të qëndrojnë në këmbë të pavarur

16 muaj

 • Vrapojnë në rreth

18 muaj

 • Shtyjnë topin me këmbë
 • Mnd të kërcejnë me dy këmbë
 • Mund të ngjitin shkallët
 • Marrin dhe lëvizin objektet

20 muaj

 • Vrapojnë
 • Hedhin topin pa humbur ekuilibrin
 • Hapin derën

21 muaj

 • Zbresin shkallët pa u mbajtur me dorë./femra.net/