Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e çmimit të barnave që nuk u zbatua kurrë

Në vitin 2019 kur Ministria e Shëndetësisë drejtohej nga Uran Ismajli hyri në fuqi një Udhëzim i ri Administrativ, përmes së cilit parashihej përcaktimi i çmimit të barnave dhe pajisjeve medicinale – një udhëzim i tillë nuk gjeti zbatim asnjëherë. Çmimet e barnave dhe pajisjeve medicinale në Kosovë nuk kontrollohen nga askush. Nga Ministria e … Continue reading Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e çmimit të barnave që nuk u zbatua kurrë