Klinikat e Spitalet Rajonale në mungesë të penjve kirurgjik

Asnjë ndërhyrje kirurgjike nuk mund të bëhet nëse ka mungesë të penjve kirurgjik, por pavarësisht rëndësisë së tyre për trajtimin e pacientëve të cilët duhet të operohet klinikat dhe spitalet regjionale kanë mungesë të theksuar të këtyre penjve. Për më tepër se një vit, Spitalit Regjional në Mitrovicë nuk është furnizuar me asnjë llojë të … Continue reading Klinikat e Spitalet Rajonale në mungesë të penjve kirurgjik