Ass. Dr. Ilir Ahmetgjekaj

Radiologji

Pozita momentale:

– Qendra Klinike Universitare e Kosovës – Instituti i Radiologjisë

– Ligjërues pranë Fakultetit të Mjekësisë – Universiteti i Prishtinës

– “Imaging Centre Prima”

Tel: 003860217

Email: [email protected]

Social: Facebook, Web

Postimet