Dr. Fisnik Shehu
Specialist i Mjekësisë Orale dhe Parodontologjisë
Dr. Bujar Berisha
Specialist i Psikiatrisë
Dr. Burim Meta
Specialist i Psikiatrisë
M.Sc. Besnik Kadriu
Psikolog klinik – Psikoterapeut
Prof. Ass. Dr. Venera Berisha Muharremi
Endokrinologe
Dr. Arsim Hajdari
Oftalmolog
Dr. Jerina Rama
Doktor i Mjekësisë, Marrëdhënie me publikun
PhDc. Dr. Mimoza Hasimja-Syla
Specialiste e Biokimisë Klinike
Dr. Shkëndije Tahiraj – Lokaj
Specialiste e Biokimisë Klinike
PhD. Dr. Albana Daka (Priftaj)
Specialiste e Nutricionit
Dr. Anthony Cooke
Drejtor Ekzekutiv i CCL UK
Dr. Shpresa Azemi-Shemsedini
Endokrinologe
Dr. Astrit Ajeti
Doktor i Mjekësisë
Prof. Dr. Luljeta Neziri-Ahmetaj
Alergologe/Imunologe
Dr. Besa Ramadani-Krasniqi
Oftalmologji
Dr. Dërgut Aliu
Gjinekologji/Obstetrikë
Dr. Arbërore Koshi
Biokimi Klinike
Dr. Aida Kumnova
Gjinekologji/Obstetrikë
Dr. Lulzim Kallaba
Specialist i implantologjisë
Dr. Valbon Gashi
Kirurg Vaskular
Prof. Dr. Shefqet Lulaj
Gjinekologji/Obstetrikë
Dr. Drita Kabashi
Gjinekologji/Obstetrikë
Ass. Dr. Ilir Ahmetgjekaj
Radiologji
Dr. Kozeta Mustafaraj
Gjinekologji/Obstetrikë
Razije Musa
Mami - Midwife