Kategoria: Jetë

Fëmijët duhet të kuptojnë se bota është një vend më i mirë sepse ata janë në të. Të kuptuarit e…

Çrregullimi i spektrit të autizmit është një paaftësi zhvillimore që mund të ndikojë në sjelljen dhe aftësitë sociale dhe komunikuese…