Betimi i Kolegjit të Kirurgëve: Do ta trajtojë pacientin, ashtu sikurse do të doja të më trajtonin mua

2021-09-24 në ora 09:10

Kirurgët që duan të bëhen anëtarë të Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës, duhet të betohen paraprakisht për respektimin e etikës dhe profesionit të tyre në raport me pacientin.

Kolegji dje ka nisur Kongresin e parë Klinik në Kosovë, ku janë anëtarësuar edhe një numër i kirurgëve. Me këtë rast kryetari i Kolegjit, kirurgu i njohur shqiptar në SHBA Prof. Rifat Latifi, ka lexuar betimin, një tekst i cili është i motivuar nga filozofia e Kantit, shkruan Gazeta Shneta.

“Unë premtoj se do të merrem me secilin pacient ashtu siç do të doja të merreshin me mua nëse do të isha në pozitën e pacientit, si dhe do të respektojë autonominë dhe individualitetin e pacientit”, thuhet ndër të tjera në këtë betim.

Më poshtë e gjeni betimin e plotë të Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës:

Duke qenë në dijeni se Kolegji i Kirurgëve të Kosovës synon të zhvillojë traditat më të larta të profesionit tonë të lashtë dhe të bëhet shëmbëlltyre e tyre, unë sot zotohem:

Si kusht i anëtarësimit në Kolegjin e Kirurgëve të Kosovës të sillem në përputhje të plotë me parimet dhe rregulloret e Kolegjit. Unë zotohem se do të ndjek me ndershmëri praktikën e kirurgjisë dhe do të vendos mirëqenien dhe të drejtat e pacientit mbi gjithçka tjetër.

Unë premtoj se do të merrem me secilin pacient ashtu siç do të doja të merreshin me mua nëse do të isha në pozitën e pacientit, si dhe do të respektojë autonominë dhe individualitetin e pacientit.

Unë tutje zotohem se do të afirmojë dhe mbështesë kontratën sociale të profesionit kirurgjik, komunitetin tim profesional dhe të gjithë njerëzit.

Unë nuk do të marr pjesë në asnjë marrëveshje ose marrëdhënie të pahijshme financiare që nxit referimin, trajtimin ose ndalimin e trajtimit për arsye të tjera përveç mirëqenies së pacientit.

Me nderin tim unë deklaroj se do të avancoj njohurit dhe aftësitë e mia, do të respeketoj kolegët dhe do të kërkojë këshillën e tyre kur dyshoj në aftësitë e mia.

Me dëshirë do të ndihmojë kolegët e mi kur do të më kërkohet, unë e pranojë ndërvarësinë e të gjithë profesionistëve shëndetësorë dhe do ta trajtojë secilin me respekt dhe konsideratë.

23 shtator 2021, Prishtinë