SHSKUK-ja pagoi kujdestari për punëtorët që nuk ishin nënshkruar në listë

2017-06-28 në ora 10:11

Zyra Kombëtare e Auditimit ka publikuar raportin për Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës.

ZKA ka gjetur disa parregullsi në menaxhimin e parasë në SHSKUK. Një nga to është mënyra se si paguhen kujdestaritë në QKUK dhe spitalet rajonale, shkruan Gazeta Shneta.

“Ne kemi evidentuar disa mangësi që ndërlidhen me menaxhimin e kujdestarive-ndërrimeve të natës. Disa nga parregullsitë, që janë të shprehura pothuajse në të gjitha njësitë e ShSKUK-së janë: mospërputhja e planifikimeve dhe kujdestarive të realizuara, zëvendësimet në mes të stafit shëndetësorë për mbajtjen e kujdestarive-ndërrimeve të natës në mungesë të evidencave, drejtorët e klinikave-reparteve caktojnë dhe aprovojnë kujdestaritë për vetveten”, thuhet në raport.

ZKA ka zbuluar se SHSKUK-ja ka paguar 1800 euro për nëntë raste të kujdestarisë të cilat nuk kishin ofruar dëshmi për mbajtjen e ndërrimit të natës.

“Në nëntë raste, 2 në QKUK, katër në Spitalin e Prizrenit dhe tri në Spitalin e Gjilanit kujdestaritë e natës ishin kompensuar rreth 1,800€, në mungesë të dëshmive për mbajtjen e tyre. Kjo ngase, në ditarët e kujdestarive, njëri nga stafi mjekësor ishte nënshkruar për të gjithë”, ka evidentuar raporti i Auditimit.

Krejt kjo papërgjegjësi i ngarkohet drejtorëve të klinikave dhe menaxhmentit të SHSKUK-së që nuk kërkon llogaridhënie.

“Mangësitë e evidentuara kanë ndodhur për shkak të mungesës së kontrollit efektiv nga ana e drejtorëve të klinikave dhe reparteve dhe si pasojë e mos respektimit të KKS-së lidhur me mbajtjen dhe kompensimin e kujdestarive-ndërrimeve të natës”.

ZKA ka tërhequr vërejtjen se mangësitë e evidentuara në menaxhimin dhe kalkulimin e kujdestarive janë tregues i mungesës së efektivitetit të kontrolleve të brendshme në ketë fushë, dhe rrit rrezikun që të ndodhin pagesa të parregullta dhe potencialisht për shërbimet të cilat nuk janë ofruar.

“Bordi drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm i ShSKUK-së duhet të sigurojnë që të gjitha njësitë e ShSKUK-së kanë forcuar kontrollet ndaj procesit të aprovimit, evidentimit dhe kompensimit të kujdestarive-ndërrimeve të natës në mënyrë që të sigurohet se raportet mujore që procedohen për pagesë janë të bazuara në ditarët e kujdestarive. Çdo pagesë e cila nuk është në harmoni me ligjin e punës dhe KKS duhet të anulohet”, rekomandohet nga ZKA-ja. /Gazeta Shneta/