Çfarë duhet të dini për dhëmballët e pjekurisë?

2017-05-26 në ora 10:59

Dhëmballët e pjekurisë janë një aset i çmuar në gojë kur ata janë të shëndetshëm dhe të pozicionuar siç duhet.

Shpesh, megjithatë, ndodhim probleme gjate zhvillimit që kërkojnë heqjen e tyre. Kur nofulla nuk është e madhe e mjaftueshme për të akomoduar dhëmballët e pjekurisë, ata mund të shfaqin shqetësime (mos mjaftueshmeria e vendit ose keqpozicionimi).

Dhëmballët e pjekurisë mund të rriten anash, të dalin vetëm pjesërisht nga mishi i dhëmbëve ose mbeten të bllokuar nën mishin e dhëmbëve dhe kockës.

Heqja e dhëmballëve te pjekurisë rekomandohet në përgjithësi kur:

Dhëmballët e pjekurisë kanë dal pjesërisht. Kjo lë një hapje për bakteret për të hyrë rreth dhëmballës dhe do të shkaktojë një infeksion. Mund te rezultojë ne dhimbje, ënjtje, ngurtësi ne nofulla.

Gjithashtu dhëmballët e pjekurisë mund të dëmtojnë dhëmbët ngjitur.

Pacientët duhet të pyesni dentistin e tyre për shëndetin dhe pozicionimin e dhëmballëve te pjekurisë. Dentisti mund të bëjë një rekomandim për heqjen ose t’ju dërgoje një dentisti kirurg për vlerësim të mëtejshëm te gojes te pacientit.