Dr. Valbon Gashi

Kirurg Vaskular

Pozita Momentale:

Kirurg Vaskular në klinikën “Venomed Plus”

Anëtar në:

– Asociacioni i Kirurgëve të Kosovës (prej vitit 2000)

– Shoqata Evropiane e Kirurgjisë Vaskulare (prej vitit 2005)

– Anëtar i Vascular Access Society (prej vitit 2013)

– Anëtar i Kirurgëve Vaskular Botëror (prej vitit 2015)

Biografia:

Dr. Valbon Gashi – Kirurg Vaskular në klinikën “Venomed Plus”

Njëri nga studentët më të mirë i shpërblyer nga: White House (Shtëpia e Bardhë) “Academic achievement award” e nënshkruar nga ish Presidenti i SHBA-ve Ronald Regan 1984.

Gjuhëfolës i: Anglishtes, Frëngjishtes, Serbo-Kroatishtes, Turqisht.

Trajnimet dhe Edukimet

– Shkolla fillore dhe 3 vjet të shkollës së mesme ne Prishtinë (Kosovë) vitin e fundit (të katërtin) së shkollës mesme në “Charles E Jordan” në Durham (N.C., SHBA). Njëri nga studentët më të mirë i shpërblyer nga: White House (Shtëpia e Bardhë) “Academic achievement award” e nënshkruar nga ish Presidenti i SHBA-ve Ronald Regan 1984.

– Studimet në Mjekësi në Universitetin e Prishtinës(Kosovë): dhe ka diplomuar në M.D. në Sarajevë (Bosne) me 18 Mars 1992.

– I Specializuar në Kirurgjinë e Përgjithshme në vitin 2000 në Prishtinë (Kosovë)

– Trajnime ne Kirurgjinë Vaskulare: Klinika i Kirurgjisë Vaskualre Spitali Rene Dubost-Pontoise,France,Prof Eric Cheysson prej muajit Mars deri në Shtator të vitit 2001

– Klinika e Kirurgjisë Kardiovaskulare: HEGP-Sptiali George Pompidou-Paris, Francë, Prof.Dr.Alain Deloche, Prof.Alain Carpantier, Prof.Jean Noel Fabiani, prej vitit 2002 deri në vitin 2007 nga 3 muaj për çdo vit.

– Specializim në Kirurgjin Vaskulare dhe AV Fistullat për hemodializë për 3 muaj prej Majit deri në Korrik të vitit 2002 në SHBA, Prof..Mark Adams (Kirurgjia e Transplantit), Prof. Jonathan Towne (Kirurgji Vaskulare) në Froedert Memorial Spital – Milwaukee,Wisconsin SHBA

– Trajnim në AV Fistulla për Hemodializë në vitin 2007: për 3 javë Spitali St.George, në Londër tek Prof. Eric Chemla

– I Diplomuar në Universitetin e Parisit V, Rene Decartes “Kirurgjisë Vaskulare” (2vite) 2006-2007 (Spitali George Pompidu dhe Spitali Pitier Salpertier) në Paris- Prof.Eduard Kieffer,Prof.Jean Noel Fabiani

– I Diplomuar në Universitetin e Parisit XII me Diplomën “Trajtimet Perfirike në Kirurgjinë Vaskulare” tek Prof. Dr. Jan Pierre Beckman, Prof. Pascual Degrange, Prof. Jean Marzele

– Mbrojta e Magjistraturës në Tetor të vitit 2010 në Prishtinë me temën “Përparësitë e Kirurgjisë Endovaskulare ndaj Kirurgjisë Vaskulare”.

– Subspecializim në Indi, Bangalore, “Spitali NARAYANA” për 3 muaj në vitin 2013 – i Specializuar në Kirurgjin EndoVaskulare nga Prof. Ramesh Tripathi.

– PhD Kandidat “AV Fistullat Radicefalike dhe Brachiocefalike tek pacientët e moshuar me diabet. “Universiteti Mjekësor në Tuzl, Bosne viti 2011.

– Ekspert në fushën e Flobologji: Ablacioni Termal Endovenus, ClosureFast(Radio Frekuenca), Laseri (Radial Fibër), ClariVein dhe Skleroterapia me shkumë.

Anëtar në:

– Asociacioni i Kirurgëve të Kosovës (prej vitit 2000)

– Shoqata Evropiane e Kirurgjisë Vaskulare (prej vitit 2005)

– Anëtar i Vascular Access Society (prej vitit 2013)

– Anëtar i Kirurgëve Vaskular Botëror (prej vitit 2015)

– Pjesëmarrës në kongrese të shumta rreth Kirurgjisë Vaskluare dhe EndoVaskulare

– MEET in Nice, June 2001

– KIEFFERS CONGRESS

– Paris, nëntor 2002 “Actualite de chirurgie des arteres viscerales”

– Paris nëntor 2003 “Actualite de chirurgie des troncs supra-aortiques”

– Paris nëntor 2004 “Arteriopathie diabetique”

– New-York, prill 2006 “Aortic Surgery Symposium”Cardiovascular Surgery”

– Paris, janar 2007 “Updates and Controversies in Vascular and Endovascular Surgery”

– Paris, janar 2008 “Updates and Contraversies in Vascular and Endovascular Surgery”

– Paris, janar 2009 “Updates and Contraversies in Vascular and Endovascular Surgery”

– New-York, nëntor 2009 “Veith Symposium – Vascular and Endovascular Surgery”

– Paris, janar 2010 “Updates and Contraversies in Vascular and Endovascular Surgery”

– New-York, nëntor 2010 “Veith Symposium – Vascular and Endovascular Surgery”

– Paris, janar 2011 “Updates and Contraversies in Vascular and Endovascular Surgery

– Athens- shtator 2012 “ESVS in Vascular and Endovascular Surgery”

– New-York, nëntor 2012 “Veith Symposia – Vascular and Endovascular Surgery”

– Pragues, prill 2013 “8 International Congressin on Vascular Access”

– New-York, nëntor 2014, “Veith Symposia – Vascular and Endovascular Surgery”

– London, prill 2015 “Charing Cross Meeting – Vascular and Endovascular Surgery”

Më më shumë se 30 Publikime në regjion dhe jashtë tij:

– Coauthor of a book “Surgery of Mediastinum”- Febryary, 2012

– CoAuthor in JOURNAL OF VASCULAR SURGERY “Aneurysmal degeneration of donor artery after vascular access”April, 2012

– Coauthor in JOURNAL of HERNIA “Preemptive analgesia with midazolame and diclofenac after hernia repair pain”- February, 2010

– Coauthor in chapter of book “Pain mamnagment” dhe 26 publikime tjera.

Tel: 044116718

Email: [email protected]

Social: Facebook

Postimet

Përveç anës kozmetike që duken shumë të shquara, venat varikoze të këmbëve bëjnë që ato të rriten. Venat Varikoze sipas udhërrëfyesve me të rinj në bazë të simptomave klinike, prejardhjes, sëmundjes dhe vendit se ku janë të shfaqura janë të ndara në 6 grupe apo në dy faza. Faza e…

Më shumë