Sa janë të dobishme ushtrimet aerobe pas intervenimit në zemër?

2017-02-28 në ora 19:15

Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaktari kryesor i vdekshmërisë në shumicën e vendeve të botës si në vendet e zhvilluara ashtu edhe në ato në zhvillim e sipër. Sipas publikimeve nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik edhe në Kosovë këto sëmundje së bashku më sëmundjet e ndërlidhura më sistemet e respiratore janë shkaktarët kryesor të vdekshmërisë.

Përmirësimi i fitnesit fizik i arritur përmes ushtrimeve aerobike të rregullta të çfarëdo intensiteti, zvogëlon frekuencën kardiake dhe tensionin në qetësi. Kështu, puna e zemrës reduktohet dhe simptomat angjinale mund të lehtësohen.

Ushtrimet e rregullta gjithashtu përmirësojnë funksionimin muskulor dhe e rrisin aftësinë e zemrës së pacientit për të marrë më shumë oksigjen. Kësaj zakonisht i referohemi si marrja maksimale e oksigjenit ose kapaciteti aerob. Me rritjen e kapacitetit të trupit për të transportuar dhe dorëzuar oksigjen, pacienti ka më shumë energji dhe e ndjen më pak lodhjen.

Ky benefit është i rëndësishëm për pacientët më sëmundje të zemrës, fitnesi aerob i të cilëve është zakonisht më i ulët sesa i adultëve të shëndetshëm të moshës së njëjtë. Për më tepër, përmirësimet më të mëdha ndodhin tek ata të cilët janë më së paku fit, shkruan Express.

Studiuesit kanë zbuluar se një aktivitet i caktuar kërkon një furnizim relativisht konstant me energji. Pacientët të cilët nuk kanë kapacitet të mirë aerob duhet të punojnë në limitin maksimal të kapacitetit aerob të tyre, për të kryer një aktivitet me intensitet të moderuar si p.sh.puna në kopsht ose shëtitja.

Në anën tjetër, pacientët me fitnes të mirë aerob mund të konsumojnë afërsisht sasinë e njëjtë të oksigjenit për të njëjtat aktivitete por përderisa ata kanë kapacitet më të lartë, ata do ti kryejnë këto detyra në nivele përqindjeje më të ulëta të maksimumit të tyre me më pak lodhje.

Pacientët të cilët ushtrojnë rregullisht raportojnë vetëbesim më të madh, posaçërisht në kryerjen e detyrave të ndryshme; ndjenjë më të mirë të mirëqenies, më pak simptoma depresioni, stresi, ankthi dhe izolimi social.Veç kësaj, pacientët të cilët i nënshtrohen një regjimi të ushtrimeve pas intervenimit në zemër tregojnë shkallë më të ulët të vdekshmërisë prej 20 deri në 25%.

Sa është e mjaftueshme të ushtrojmë

Efektet më konsistente duket të shfaqen kur ushtrimet bëhen së paku tre herë në javë për 12 ose më shumë javë.

Ushtrimet më të shpeshta sesa kaq mund të rezultojnë në përmirësime më të mëdha. Sido që të jetë, nëse programi i ushtrimeve nuk është i vazhdueshëm dhe i rregullt, atëherë benefitet zhduken brenda pak javësh. Kohëzgjatja e ushtrimeve aerobe duhet të jetë së paku 30 minuta të vazhdueshme ose tre herë nga 10 minuta të grumbulluara gjatë ditës, me një intensitet prej 70 deri 85% të frekuencës kardiake maksimale.

Sidoqoftë, vlera e përshkruar e zemrës duhet të jetë 10 osë më shumë të rrahura nën çfarëdo intensiteti i cili shkakton shenja ose simptoma të çrregullta. Përfundimisht, intensiteti i punës duhet të aprovohet nga mjeku juaj në mënyrë që të evitohen problemet eventuale.