Çfarë mund të bëjë fëmija gjatë muajit të njëmbëdhjetë?

2017-05-02 në ora 12:58

Mund të ngrihet e të ulet edhe kur është shtrirë

Mund të rrëmbejë një s

end të vogël mes gishtit  tregues dhe atij të madh dhe ta ngrejë

Kupton çdo të thotë “jo”, megjithëse nuk bindet gjithmonë

Mund të ecë duke u mbajtur pas mobiljeve

Vëren një lodër apo send përpara se ta fusë në gojë

Imiton tinguj që dëgjon nga njerëz të tjerë

Të gjithë fëmijët janë të ndryshëm nga njëri tjetri dhe secili ka ritmin e tij të rritjes. Stadet e përshkruara të zhvillimit janë bazuar mbi nivelet mesatare.

Mos u shqetëso nëse bebi yt nuk është sipas kësaj mesatareje. Nëse vini re diçka shqetësuese në zhvillimin e tij, kontakto me pediatrin. /babylino