Lansohet Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2017-2021

2017-02-13 në ora 11:51

Ministri i Shëndetësisë, Imet Rrahmani, tha se Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2017-2021 është dokumenti kryesor që përcakton drejtimin dhe qasjen strategjike afatmesme të zhvillimit të sistemit shëndetësor në Republikën e Kosovës.

Në këtë lansim u tha se Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2017-2021 është hartuar me qëllim të zhvillimit të një vizioni dhe qasje strategjike në kuadër të vazhdimësisë së reformave nëpër të cilat është duke kaluar sektori i shëndetësisë. Analiza e gjendjes aktuale të sistemit shëndetësorë sipas ministrit ka paraqitur nevojën e zhvillimit të ndryshimeve dhe zbatimeve të reformës në sistemin shëndetësor.

Ministri gjithashtu tha se Ministria e Shëndetësisë duke qenë e vetëdijshme për përgjegjësinë që ka do të ndikojë dhe do të punojë në hartimin e politikave dhe dokumenteve strategjike të cilat kanë për qëllim funksionimin e sistemit shëndetësor që në qendër ka pacientin me qëllim të përmbushjes së kërkesave të tij.

Mybera Mustafa, këshilltare e kryeministrit Isa Mustafa  për Shëndetësi, tha se strategjia sektoriale 2017- 2021, ka qenë e nevojshme për kohën dhe ofron kornizën se si do të funksionojë shëndetësia në pesë vitet e ardhshme.

Gjithashtu, ajo tha se kabineti i kryeministrit premton se sektori i shëndetësisë do të gjejë mbështetje në  këtë institucion për përmirësim të shëndetësisë së Kosovës.

Ambasadorja e Luxemburgut, Anne Dostert, tha se miratimi dhe lansimi i kësaj strategjie tregon përkushtimin për të përmirësuar shëndetësinë kosovare.

Naim Bardiqi, drejtori i Departamentit për Zhvillimin Strategjik Shëndetësor, tha se duke pas parasysh sfidat në sektorin e shëndetësisë, Ministria ka iniciuar reformën përmbajtjesore të sistemit ekzistues shëndetësor.

Në këtë lansim u tha se strategjia reflekton prioritetet kryesore të Qeverisë së Kosovës, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, qeverisjen e mirë, fuqizimin e sundimit të ligjit, promovimin e partneritetit publiko-privat, zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe mirëqenien sociale./KosovaPress/