Zhvillimi i fëmijës në muajin e katërt

2017-03-14 në ora 12:59

Çfarë mund të bëjë fëmija gjatë muajit të katërt:

Qesh me zë

Bërtet me gëzim

Vëren çdo gjë që ndodh rreth tij, eksploron  mjedisin dhe zbulon gjëra të reja që mund t’i bëjë më entuziazëm

Duket se i pëlqen koha e banjës/ larjes dhe momentet kur i flisni

Tregon gëzimin duke tundur këmbët dhe lëvizur duart dhe duke qeshur me zë të lartë

I pëlqen shoqëria me njerëz

Kur është përmbys, mund të çojë kokën në 90 gradë dhe e kthen atë majtas e djathtas

Mund të shikojë objekte që lëvizin në formë gjysmë rrethi (180°), në distance prej 15 cm nga fytyra e tij

Mund të qëndrojë mbi krahë dhe të çojë kraharorin,  kur është në pozicionin përmbys

Mund të zgjasë duart për të arritur sende

Mund të marrë një lodër në duar

Zbulon që këmbët dhe duart janë pjesë e tij dhe luan me gishtat

Mund të mbajë në duar disa gjëra për pak kohë

Lëshon shumë tinguj të shkurtër