Dr. Dërgut Aliu

Gjinekologji/Obstetrikë

Spitali Lindja – themelues dhe pronar.

Spitali Lindja në fillim numëronte 12 punëtorë prej tyre tre Gjinekolog, dy Kirug, një Internist dhe katër mami dhe dy motra të pergjithshme duke arritur deri në 20 punëtor. Ku gjatë kësaj periudhe u kryen më shumë se 2000 Lindje, me qindra Operacione dhe Intervenime si dhe më mijra vizita.

Më 23 Mars të vitit 1999 Spitali u detyrua të mbyllet përshkak të luftës.

Për tu rihapur përsëri në Shtator të vitit 1999 por vetem me shërbime ambullantore në laminë e Gjinekologjisë dhe Kirurgjisë. Në Shtator të vitit 2000 u hap edhe “Poliklinika Lindja” me seli në Prishtinë ku u kryen për herë të parë në sektorin privat të pasluftës operacionet e para si dhe lindjet e para.

Në vitin 2001 në këtë poliklinik filloj për herë të parë ne Kosovë aplikimi i metodave të mbarsimit artificial – IVF me ekspert nga Kroacia.

Më 18.03.2009 Poliklinika Lindja u mbyll për tu hapur Spitali I Pergjithshëm Lindja me seli në Hajvali i cili funksionoi deri në Shtator të vitit 2010 për te zhvendosur në lokacion të ri dhe për tu regjistruar si Spital Special për Gjenekologji Endokrinologji dhe Infertilitet Lindja me seli në Vetërnik ku funksionon edhe sot.

Sot Spitali Lindja ofron shërbime nga Gjinekologjia, Urologjia, Pediatria, Rentgen, Laboratori Biokimik si dhe në bashkëpunim me ekipin e njohur nga Turqia TupBebek-Istambul shërbimet e in Vitro Fertilizimit (IVF).

JEMI NË SHËRBIMIN TUAJ 24 ORË

Tel: 049999923

Email: [email protected]

Social: Facebook

Postimet

Gjinekologu i njohur Dërgut Aliu ka folur në një intervistë për Gazetën Shneta, lidhur me sëmundjen e Endometriozës e cila përveç që sjellë dhimbje dhe probleme tek gratë, poashtu ka efekt edhe në infertilitet. Për fat të keq këtë sëmundje e trajtojnë një numër i vogël i specialistëve Mjeku Dërgut…

Më shumë