‘Menaxhimi politik’ i shëndetësisë

2017-02-15 në ora 10:13

Organizata Botërore e Shëndetësisë prej kohësh ka paralajmëruar se problemet në shëndetësinë e Kosovës shtrihen në veçanti në, siç thuhet, menaxhimin e dobët të institucioneve shëndetësore.

Kjo organizatë thotë se problemet e menaxhimit janë bartur vit pas viti dhe sipas saj, Qendra Klinike Universitare nuk ka arritur të ndërtohet në një ‘institucion të besueshëm dhe plotë profesional’.

Ekspertët e fushës thonë se problemi kryesor me menaxhimin sillet kryesisht për shkak të emërimeve në pozita udhëheqëse të njerëzve nga politika. Vetë Ministri Shëndetësisë, Imet Rrahmani, pak kohë më parë i pati deklaruar Evropës së Lirë, se “shëndetësia megjithatë është e ndikuar nga politika”.

Blerim Syla, kryetar i Federatës Sindikale të Shëndetësisë për Radion Evropa e Lirë thotë se “përcaktimi i shumicës së menaxherëve mbi baza politike dhe jo profesionale, sjell mangësi në sistemin shëndetësor”.

“Nëse kësaj ia shtojmë se prej pas luftës njerëzit e shkolluar për menaxhment shëndetësor, nuk kanë ardhur në shprehje për emërim në pozita që i meritojnë, ky është një fakt i mjaftueshëm që sistemi shëndetësor të keqmenaxhohet dhe si pasojë e kësaj kemi një situatë çfarë e kemi”, ka thënë Syla.

Gjendjen në shëndetësinë e Kosovës, thonë ekspertët e fushës, e ka rënduar edhe financimi i dobët. Për këtë sektor, për vitin 2017 është paraparë që buxheti të jetë 180 milionë euro.

Një anëtar i Bordit të Shërbimit Spitalor Klinik Universitar, Shemsi Veseli, i tha Radion Evropa e Lirë se postet kyçe që udhëheqin me institucionet shëndetësore nuk janë politike. Sipas tij gjendja në shëndetësinë e Kosovës është rëndë për arsye buxhetore dhe nga fakti se Qeveria nuk e ka futur në përparësi këtë sektor.

“Nuk është e qëndrueshme se postet e udhëheqësve të klinikave janë politike, nga fakti se as bordi nuk ka qenë i zgjedhur nga aspekti politik… Nuk është çështja e menaxhimit që shëndetësia është në nivel të dobët. Duhet ketë një buxhet më meritor dhe një vullnet më të madh nga ana e Qeverisë në raport me shëndetësinë”, ka thënë Veseli.

Njohës të fushës së shëndetësisë thonë se politika megjithatë e ka penguar sistemin e shëndetësisë në Kosovë. Njëri nga ta, dr. Sami Rexhepi, duke folur për Radion Evropa e Lirë tha se politika nuk i ka lejuar profesionistët shëndetësorë të udhëheqin pozitat e merituara, për faktin se ata janë zgjedhur prej partive të tyre politike.

“Shëndetësia është e keq menaxhuar. Ajo na ka përcjell prej vitit 1999 e deri tash. Më vonë ka filluar përfshirja e politikës në shëndetësi, përzgjedhja e jo profesionistëve më të mirë që i ka shëndetësia. Menaxhimi është bërë jo duke u vlerësuar në bazë të nevojave që ka popullata por në bazë të fushatave të ndryshme. Menaxhimi ka qenë katastrofal duke filluar nga Ministria e Shëndetësisë e deri tek institucionet tjera shëndetësore më të vogla”, tha Rexhepi.

Sido që të jetë, në raportet e organizatave ndërkombëtare për shëndetësinë e Kosovës, që janë bartur që prej para shpalljes së pavarësisë, thuhet se përveç keqmenaxhimit, shëndetësia e Kosovës karakterizohet edhe nga investimet e pamjaftueshme, mungesë të infrastrukturës dhe njëkohësisht edhe mungesë të buxhetit./REL