Sa duhet të peshojë një bebe, befasojnë mjekët me përgjigjen e tyre

2018-01-10 në ora 15:20

Është e zakonshme që prindërit të shqetësohen në qoftë se fëmija i tyre është duke u ushqyer mjaftueshëm me qumësht gjiri dhe nëse po shton në peshë në mënyrë të mjaftueshme.

Në fakt, një nga arsyet kryesore pse nënat ndërpresin ushqyerjen me gji është për shkak të një shqetësimi në lidhje me ngopjen e bebave.

Është e rëndësishme që të mbështetemi në shenjat e besueshme, dhe jo tek shenjat jo të besueshme, për të përcaktuar nëse fëmija juaj është duke u ushqyer mjaftueshëm me gji.

Një nga shenjat e besueshme është në qoftë se fëmija juaj është duke shtuar peshë mjaftueshëm.

Në çdo vend praktikohen vizita të rregullta me personelin shëndetësor të fëmijëve (ku fëmija juaj peshohet si pjesë e vizitës). Këto vizita të rregullta tek konsultoret e fëmijëve mund t’ju ndihmojnë që të mbani shënim peshën e fëmijës suaj.

#1: Çfarë liste të rritjes duhet të përdorni?

Përgjigje: Rekomandohet Lista e rritjes së Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të monitoruar rritjen e fëmijëve nga lindja deri në 5 vjeç. Kjo është për shkak se këto janë zhvilluar bazuar kështu paraqesin një normë të rritjes brenda gamës biologjikisht normale.

#2: A shtojnë në peshë në mënyra të ndryshme bebet që ushqehen me qumësht Formula se ata me gji?

Përgjigjja: Po. Në muajt e parë, foshnjat e ushqyer me Formula kanë tendencë të rriten më ngadalë se foshnjat që ushqehen me gji. Pas kësaj periudhe, foshnjat e ushqyer me qumësht Formula kanë tendencë të rriten më shpejt se foshnjat që ushqehen me gji.

Është normale që fëmijët të fitojë peshë në mënyrë të ndryshme nga java në javë. Disa javë mund të shtojë një sasi të vogël dhe javët e tjera një sasi të madhe. Është më shumë informative (dhe e besueshme), për të parë se sa ka fituar peshë një fëmijë gjatë një periudhe prej 4 javësh dhe jo çdo javë për të gjetur mesataren e shtimit javor në peshë.

# 3: Sa duhet të shtojë në peshë një beb normalisht?

Përgjigje: Është normale për foshnjat që të humbin peshë në ditët e para pas lindjes para se të fillojnë për të vënë në peshë ndërmjet ditët 4 dhe 6. Ndërkohë për shtimin e peshës javore për një fëmijë me gji, ka variacione të gjera individuale, por në konsultore të fëmijëve do të gjeni një udhëzues të përafërt.

Nga lindja deri në 3 muaj: 150 deri në 200 gram në javë

3 deri 6 muaj: 100 deri 150 gram në javë

6 deri 12 muaj: 70 deri në 90 gram në javë

Këto janë udhëzime të përgjithshme. Shkoni pranë kujdesit shëndetësor profesional për një vlerësim të plotë në qoftë se ju jeni të shqetësuar në lidhje me rritjen e fëmijës tuaj.

# 4: Çfarë të bëj nëse ka një shqetësim në lidhje me shtimin në peshë?

Përgjigje: Nëse ka një shqetësim për peshën e fëmijës tuaj është e rëndësishme për fëmijën tuaj që të vlerësohet tërësisht si një individ. Ka shumë faktorë që duhet të merren parasysh të tilla si:

Faktorët gjenetik; Nëse prindërit biologjikë janë të gjatë dhe të imët…

Praktikat e të ushqyerit fëmijës tuaj; A është duke e thithur si duhet qumështin nga gjitnjtë tuaj? Nëse jo, një konsulent i laktacionit mund të ndihmojë dhe të bëjë sugjerime se si të përmirësohet kjo. Gjithashtu, a është duke u ushqyer sipas nevojës ose në një orar? Axhenda e të ushqyerit mund të përcaktojë se sa mirë një fëmijë fiton peshë.

Si ngjan fëmija juaj; Nëse bebja ka një ngjyrë të mirë lëkure dhe muskuj të mirë, këto janë shenja të mira.

Nëse fëmija juaj është në rregull me zhvillimin; Nëse fëmija juaj nuk është brenda piketave zhvillimore, ka të ngjarë që është e kequshqyer.

Jashtëqitja dhe urinimi; Nëse fëmija juaj ka një dalje të mirë jashtë, ka më pak gjasa që ai është i kequshqyer.

Matje të tjera të rritjes si gjatësia dhe perimetri i kokës; Si mund të krahasoni këto matje në lidhje me fitimin në peshë të bebit dhe të dhënat gjenetike?

Si dhe kur janë marrë matjet e peshës së mëparshme. Në qoftë se është peshuar menjëherë pas ushqyerjes me gji, ato mund të rezultojë në një matje më të madhe. Në qoftë se ata janë marrë menjëherë pas një urinimi ose dalje jashtë të madhe, ata mund të rezultojë në një matje më të vogël. Në qoftë se nuk janë marrë nga i njëjti person në të njëjtat peshore, kjo ka më shumë gjasa që të ndodhin mospërputhje.

# 5: A duhet që të ndjekë një linjë përqindjeje në rritje?

Përgjigje: Shumica e bebeve nuk mbeten në vijën e rritjes që kur lindin. Është e zakonshme që ndodhin ndryshime në rritje në 2 vitet e para. Një studim ka treguar vetëm 12% e foshnjave kanë mbetur në të njëjtat përqindje të shtimit në peshë në të cilën ata kanë lindur, 60% tregoi një kalim në rritje dhe 28% në rënie./Gazeta Shneta/