Testet para lindjes: A është bebja ime e shëndetshme?

2017-05-19 në ora 15:06

A është bebja ime e shëndetshme? Kjo është pyetja të cilën gati secila femër e bën gjatë shtatëzanisë.

Si dhe shumë shtatzëna, keni dëshirë të vërtetoni për shëndetin e fëmijës tuaj që ende ska lindur. Këtu vijnë testet para natale si mundësia e vetme e përgjigjes për shëndetin e frytit. Shumë gjendje, por jo të gjitha, të cilat mund të ndikojnë në shëndetin e bebes suaj mund të zbulohen gjatë shtatzënisë, shpesh mjaftueshëm herët , që bebja juaj të fitoj trajtim të veçantë të cilin e ka të nevojshëm që të zhvillohet shëndetshëm.

Po ju tregojmë testet më të shpeshta para natale të cilat ju nevojiten gjatë shtatzënisë.

Përcaktimi i grupit të gjakut dhe Rh faktorit, analizat virusale në TORCH, sipas nevojës HIV, sifiliz dhe hepatitis.

hCG: chorionic Gonadotropin human është hormoni i cili e bën planceta menjëherë pas  ngjizjes. Është i pranishëm në gjak dhe në urinë dhe kështu vërteton shtatzëninë me anë të testit shtëpiak. Niveli i lartë i këtij hormoni tregon në shtatzëni të shumëfishtë (bineq, treneq apo edhe katërneq).

Gjithashtu është pjesa tjetër e testeve para natale të cilat bëhen për të shikuar mangësitë e paralindjes. Ato teste janë free beta hCG dhe PAPP test.  Niveli i lartë i hCG-së, ndërsa niveli i ulët i PAPP-it në gjak të nënës mund të tregojnë në rrezik nga Daun sindromi tek bebet dhe për këtë rekomandohet amniocinteza për shkak të kërkimit të mëtejshëm.

Alfafetoprotein apo triple screening test: Tripl apo kvadriplat testet janë  testime shtesë biokimike të në gjakun e nënës për qëllim të skanimit shtesë gjenetik dhe skenimit të gypit neutral (Spin bifida). Niveli i ulët AFP dhe estrioli, posaçërisht në kombinim me nivelin e rritur të hCG dhe inhibnit, mund të tregojnë në rrezik që bebja të lind me sindromën Daun.

Ultrazëri: Gati secila femër do të bëjë të paktën një ultrazë gjatë shtatzënisë. Këto teste përdorin valët e zërit që të fotografojnë beben, dhe janë të padëmshme.

Gjatë ultrazërit mjeku mund të shohë edhe anomalitë e frytit. Për shembull, mund të shoh a është duke u zhvilluar normal boshti kurrizor i bebes. Gjithashtu mund të shohë edhe gjininë e bebes me ndihmë të ultrazërit.

Ultrazëri i parë specialistik bëhen ndërmjet 11 dhe 14 javëve për arsye të skriningut gjenetik, i dyti ultrazw specialistik ndërmjet 22 dhe 24 javëve gjenetike, për qëllim të analizës përfundimtare të të gjithë sistemit të organizmit, vërtetojnë morfologjitë e rregullta dhe izolimin e anomalivetë fetusit nwpwrmes parametrave tw reja shtesw tw skreningut, tw ashtuquajtura markerw, me qwllimin qw tw bwhet skreningu final gjenetik.

Më vonë bëhen kontrolle gjenetike edhe në javën e 28,32 dhe 36  për arsye të rritjes së biometrisë së fetusit, kontroll e sasisë së ujit të frytit, kërthizës, qëndrimi i bebes, përcjellja e gjendjes së mirë të bebes me matje Doppler. Nga 36 deri 40 javë ultrazëri bëhet çdo javë vetëm për kontroll.

Skrining na hipotireozu: Përcaktimi i TSH.

Skrining glukozat: Ky test zbulon nëse nëna ka diabet gjenetik (niveli i lartë i sheqerit në gjak gjatë shtatzënisë). Kjo gjendje paraqitet tek 3% deri 5% shtatzëna. Gati të gjitha gratë duhet ta bëjnë këtë test, ndërsa bëhet nga java e 6 deri 8 e shtatzënisë dhe analizohet niveli i sheqerit para dhe pas ushqimit, nganjëherë në kombinim me insulinë.

Amniocenteza: Test i cili i rekomandohet femrave mbi moshën 35 vjeçare apo atyre që kanë rrezik më të madh të lindin bebe me çrregullime gjenetike apo kromozomale. Me këtë test merret një pjesë e vogël e ujit të frytit dhe dërgohet në analizë.

Analiza e vileve korionike (horionic villus sampling (CVS)): Si aminocenteza, ky test përdoret për të zbuluar defektet e frytit. Analiza e e vileve korionike mundet më  herët të jap rezultat në krahasim me amniocentezën duke i dhënë familjes kohë dhe mundësi të heqin shtatzëninë nëse bëhet fjalë për ndonjë problem të madh. Ky test është gjithashtu i përdorshëm nëse është e pamundur ta bëni amniocentezën. Për shembull, nëse nuk ka ujë të bollshëm për frytin për të marrë për mostër, atëherë bëhet plarentocenteza.

Kordocenteza: Marrja e mostrës së gjakut nga kërthiza e fetusit. Ky test përdoret në raste specifike kur është në pyetje niveli i oksigjenit, prania e anemisë tek fetusi apo ndonjë infeksion. Gjithashtu bëhet për të parë a ka antitrupa të cilat ndikojnë që sistemi imun të reagojë negativisht në fetus. /femra.net/