Razije Musa

Mami - Midwife

Mami e licencuar e Maternitetit

11 vjet përvojë pune si Mami në Kosovë

11 vjet përvojë pune si Mami në Libi

25 vjet përvojë pune si Mami në Maternitetin e Londrës

Titull i ftuar në Londër: Mami Eksellente

Biografia:

Razije Musa është e specializuar në lëmin e Mamisë me përvojë shumë vjeçare në këtë lëmi.

Në kohën e saj në Angli, Musa ka qenë e angazhuar në rolin e Mamisë në familjen e aktorit Roger Moore, Sir Charles Benedict Ainsile, fitues i katërfishtë i medaljeve në Lojëra Olimpike dhe në shumë familje tjera të njohura në Britani.

Ka fituar titullin Mami Eksellente për performancën e saj në Maternitetin e Londrës.

Tel: 

Email: 

Social: Facebook

Postimet

Në faqen e zaj zyrtare, mamia Razije Musa ka shkruar rreth ushqimeve që duhet konsumuar fëmijët për të minimizuar rreziqet nga anemia. Sipas mamisë ka shumë rëndësi se çfarë pemë e perime duhet konsumuar. Mes tjerash, përveç trashëgimisë, mamia liston edhe disa arsyeje tjera që mund të vie deri tek…

Më shumë

Në faqen e saj zyrtare, mamia Razije Musa ka ndarë këshillën e rradhës në lidhje me procesin e të ushqyerit tek bebet. Sipas mamisë, nënat po shqetësohen për fëmijën e tyre pas dy viteve kur fëmija nuk konsumon ushqime të tjera përvec atyre të bluara. “pasi të filloni ta ushqeni…

Më shumë